Idea

Projekt veřejných olomouckých bleších trhů (Vintage.Market.Olomouc) reaguje na aktuální nedostatek možností směny, nabídky a poptávky použitých výrobků z domácností nebo oděvů pro další praktické užití. Zároveň nabízí platformu pro setkávání občanů města Olomouce a jejich další volnočasové i kulturní vyžití spojené s osvětou.

Vintage.Market.Olomouc (dále jen VMO) jako pilotní projekt proběhl v prosinci 2011 v prostorách olomouckého klubu S-cube. Výrazný zájem veřejnosti i médií dosvědčuje, že o podobné aktivity je mezi obyvateli Olomouce zájem, a nejedná se pouze o omezené sběratelské komunity. Bleší trh navíc pravidelně nabízí možnost alternativního kulturního vyžití, ale i aktivního zapojení a volnočasových aktivit pro děti, jejich rodiče a mládež. Součástí projektu jsou také dílny a praktické ukázky tvůrčích dovedností, výroby šperků, domácích potřeb, ale i výroba různých předmětů z použitého papíru, dřeva, skla nebo látek.

Mezi naše hlavní cíle patří především zájem vytvořit pravidelnou platformu nabídky a poptávky po použitých nebo recyklovaných komoditách a vedle toho nabídnout přirozené propojení s kulturním a osvětovým programem pro veřejnost. Veřejně prospěšný charakter projektu odpovídá hlavnímu poslání – propojit bleší trh s kulturním a nenásilně osvětovým programem.